Wednesday, April 20, 2016

Nr. 10 - Podatki od Emerytur

Podatki (punkty A i B) i redukcje emerytur i rent, 
amerykańskiej - Social Security i polskiej - ZUS lub KRUS 
(Elżbieta Baumgartner, Zbyszek Koralewski, Teodor Lachowski)

Informacje orientacyjne oparte na przepisach jakie obowiązywały w połowie roku 2016 r. 
Przepisy ulegną zmianie po ratyfikacji przez stronę amerykańską umowy podatkowej polsko-amerykańskiej, podpisanej 13 lutego 2013 i zatwierdzonej przez polski sejm 
21 czerwca 2013 r. 

Uwaga: Odbiorcy Social Security w Polsce mogą zrezygnować z wykupienia
ubezpieczenia Medicare.

Redukcje emerytur i rent:  osoby, które osiągnęły pełny amerykański wiek emerytalny mogą dorabiać bez redukcji świadczeń Soc. Sec. i również ZUS nie jest redukowany, 
jeśli osoby osiągnęły pełny polski wiek emerytalny. 
Jednak 0%; 50%; lub 85 % twoich świadczeń może być opodatkowanych – pkt A. 1. 
Poniżej pełnego wieku emerytalnego, Soc. Sec. i ZUS osób pracujących może być redukowane (patrz p. C).

Jak pobierać „darmową” rentę małżeńską – ( punkt D) 
Warto skorzystać – z przywilejów tzw. „spousal benefits”. 
Warunek: twój małżonek zaczął pobierać emeryturę/rentę Soc. Sec. 
i masz conajmniej 62 lata. 
Możesz otrzymywać rentę, której wielkość zależy od twojego wieku 
i emerytury współmałżonka  (przy czym świadczenia współmałżonka pozostają bez zmian)
- iIe ci przysługuje sprawdź na stronie: https://www.ssa.gov/oact/quickcalc/spouse.html

O polsko amerykańskich sprawach emerytalnych możesz przeczytać w:
  www.poradnikSukces.com

A. Osoby, które mieszkają w USA i mają emeryturę/rentę


1. tylko amerykańską - płacą:
amerykański podatek dochodowy (income tax) od dochodów z całego świata, w zależności od wysokości i rodzaju swego dochodu oraz innych czynników (od 0 do 36,9%). Wyjaśnia to publikacja 915: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p915.pdf
Twoje Social Security nie będzie opodatkowane jeśli suma 1/2 świadczeń Soc. Sec. plus wszystkie inne dochody jest nisza niż 25 tys. dla osób indywidualnych, a 32 tys. dla małżeństw rozliczających sie wspólnie. Powyżej tych limitów 50 % twoich świadczeń będzie opodatkowane. Powyżej sumy $34 tys.dla osób samotnych i powyżej 44 tys. dla małżeństw rozliczających się razem, 85 % świadczeń Social Security podlega opodatkowaniu. Małżeństwa mieszkające razem i rozliczajace się oddzielnie płacą podatek dochodowy od 85 % emerytury niezależnie od wysokości emerytury i innych dochodów.

2. amerykańską i polską - płacą:
 a. podatek dochodowy amerykański od dochodu z całego świata
     (w tym także od emerytury polskiej) jak powyżej w p. A 1
b. podatek dochodowy w Polsce od emerytury polskiej. Polski płatnik -ZUS, KRUS-
    potrąca podatek 18% (informacja poniżej w p. B. 5. a.)
c. część amerykańskiej emerytury z Soc. Sec., która jest redukowana na podstawie
    przepisów Windfall Elimination Provision (WEP) z powodu otrzymywania emerytury
    polskiej. Wielkość redukcji (max do 50% kwoty emerytury polskiej) zależy od liczby
    przepracowanych lat w systemie Social Security. Nie dotyczy:
  • emerytur obliczonych na podstawie amerykańskich i polskich okresów ubezpieczenia w oparciu o polsko-amerykańską umowę emerytalną z roku 2008 (tzw. emerytury łączonej)
  • emerytury ze źródeł prywatnych
  •  rent rodzinnych.

3. tylko polską - płacą :
a. podatek dochodowy w Polsce od emerytury polskiej – ( p. B. 5. a.)
b. podatek dochodowy w Stanach --- (patrz powyżej p. A. 1).

Uwaga: Podwójne opodatkowanie emerytur w Polsce i w Stanach jest częściowo redukowane poprzez skorzystanie z Foreign Tax Credit (IRS Form 1116).

           B. Osoby, które wróciły do Polski i mają emeryturę:


1. tylko amerykańską oraz amerykańskie obywatelstwo - płacą: 
a. amerykański podatek dochodowy dla IRS z dochodów z całego świata -- patrz p. A. 1.
b. polski podatek dochodowy od emerytury ameryk. i dochodów z całego świata
    patrz p. B. 5. a.
c. składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne)
     potrącaną przez bank w Polsce - patrz p. B. 5. b.

2. tylko amerykańską oraz nie mają amerykańskiego obywatelstwa - płacą:
a. amerykański podatek nierezydentów (non-resident tax) potrącany przez amerykańskich
    płatników : 30% od emerytury z sektora prywatnego, 25,5% od emerytury społecznej
   (Soc.Sec.), 30% od kwot wybranych z prywatnych kont emerytalnych (np. IRA, 401(k))
b. polski podatek dochodowy od przychodów z całego świata - patrz p. B. 5. a.
c. od Soc. Sec. potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - patrz p. B. 5. b.

3. polską i amerykańską oraz amerykańskie obywatelstwo -- płacą:
a. amerykański podatek dochodowy z dochodów z całego świata – patrz p. A . 1.
b. polski podatek dochodowy z dochodu z całego świata ( w tym emerytury polskiej
    i amerykańskiej) - patrz p. B. 5. a. Uwaga: podwójnego podatku uniknie się przez
    przedstawienie polskim instytucjom skarbowym, dowodu zapłacenia podatku w USA.
c. składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia ( ubezpieczenie zdrowotne ) - patrz p. B 5. b.
d. część emerytury Soc. Sec., która jest redukowana na podstawie  WEP – p. A. 2. c. 

4. polską i amerykańską oraz nie mają amerykańskiego obywatelstwa -- płacą:
a. amerykański podatek nierezydentów (non-resident tax) - patrz p. B. 2. a.
b. polski podatek dochodowy od dochodu z całego świata ( w tym emerytur) -
    patrz p. B. 5. a.
    Uwaga: podwójnego opodatkowania amerykańskiej emerytury można uniknąć w Polsce 
     na podstawie zaświadczenia z ameryk. Konsulatu o zapłaceniu w USA podatku dla 
     nierezydentów. 
c. składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia - patrz p.B. 5. b.
d. część emerytury z Soc. Sec., która jest redukowana na podstawie WEP - p. A. 2. c.

5. tylko polską -- płacą:
a. polski podatek dochodowy. ZUS potrąca 18% przy wypłatach emerytury jako tzw.zaliczkę
    podatkową. Od roku 2009 kwota 3,089 zł jest wolna od podatku. Stawka podatkowa
    wynosi 18% od dochodu do 85,528 zł oraz 32% od dochodu ponad 85,528 zł.
b. składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia pobieraną przez ZUS w wymiarze 9%
    z czego 7,75% składki obniża podatek pobierany przy wypłatach. 
 

C. Redukcja świadczeń Social Security i ZUS z powodu pracy


1. Odbiorcy emerytur i rent rodzinnych Social Security ponizej pełnego wieku emerytalnego mają potrącany $1 emerytury za każde $2 zarobione w USA ponad limit wynoszący $ 15,720 (w 2016 r.). W roku ukończenia pełnego wieku emerytalnego potracają $ 1 na każde $ 3 zarobków ponad $ 41,880.
Uwaga: jeśli przepracujesz 45 godz. i więcej w miesiącu poza granicami USA wypłata Soc.
Sec. bedzie wstrzymana.
2. Odbiorcy emerytury ZUS poniżej pełnego polskiego wieku emerytalnego mają świadczenia redukowane, jeżeli ich zarobki przekroczą 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, a zawieszone jeżeli zarabiają ponad 130 % przeciętnego wynagrodzenia.

D. Jak pobierać „darmową” rentę małżeńską


Zadzwoń do lokalnego biura Soc. Sec. i umów się na spotkanie w sprawie „spousal benefits” ( wymagane są paszporty lub karty stałego pobytu i świadectwo małżeństwa). Jeśli urzędnik nie wie o co chodzi, poproś o rozmowę z kierownikiem biura Soc. Sec. Oprócz renty małżeńskiej dla tych co ukończyli 62 lata jest też tzw. „restricted spousal application ” dot osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny i nie występują o swoje Soc. Sec. - w obu przypadkach osoby te tymczasowo nie występują o swoje Soc. Soc. , a ograniczają się do pobierania renty, przyznawanej w zależności od ich wieku ( max. ½ Soc. Sec. współmałżonka). W tym czasie ich emerytura będzie rosła 8% rocznie ( nawet jak nie bedą pracować). Po ukończeniu 70-ciu lat zrenta małżeńską będzie zamieniona na ich własną.

Uwaga: ustawa budżetowa uchwalona pod koniec 2015 r. eliminuje „restricted spousal application” dla osób urodzonych po styczniu 1954 roku. Inny przywilej „file and suspend” kończy się 29 kwietnia, 2016 r. Przeczytaj o tym w: http://www.clarkhoward.com/new-laws-that-will-affect-social-security

Uwaga: Renta małżeńska należy się żonom i mężom , nawet jeżeli mieszkają w Polsce i nigdy w Stanach nie byli , ale ich małżonkowie pracowali w USA i pobierają świadczenia Social Security.

No comments:

Post a Comment